شربت سنا

مشخصات فواید شربت سنا کاربردهای درمانی قسمت های مورد استفاده: برگ، غلاف دانه ها اثر مهم: مسهل و ملین یبوست: سنا در درجه اول برای درمان فوری و کوتاه مدت یبوست به کار می رود و در این مورد، اثرگذاری خوبی نیز دارد. سنا بهتر است که در شب مصرف شود چون مواد مؤثره موجود […]

Continue Reading